Oferta

Naszymi produktami są ekspertyzy z zakresu motoryzacji i wykonane w związku z nimi pisemne opinie lub konsultacje.

Są one zdeterminowane z jednej strony Prawem o Ruchu Drogowym z drugiej potrzebami odbiorców indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych egzystujących w określonej rzeczywistości prawno-gospodarczej i wynikają ze zdarzeń losowych występujących na
co dzień w dziedzinie zwanej motoryzacją.

Wykonujemy opinie, które są niezbędnie do:

-opłaty podatku akcyzowego od samochodów osobowych sprowadzonych z  zagranicy

 • przywrócenia do cyrkulacji pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • przedłużenia rejestracji pojazdów, których cechy identyfikacyjne uległy zatarciu lub uszkodzeniu ( nieczytelny nr VIN)
 • ustalenia danych technicznych pojazdów w celu przeprowadzenia badania technicznego na SKP
 • rejestracji pojazdów, których dane techniczne w dokumentach są błędne lub niepełne
 • zmiany rodzaju pojazdu na specjalny
 • wpisania pojazdu do rejestru konserwatora zabytków
 • zarejestrowania pojazdu jako pojazd zabytkowy
 • zakwalifikowania pojazdu jako kolekcjonerski w rozumieniu scalonej nomenklatury celnej w celu zwolnienia go z wszelkich opłat importowych
 • likwidacji szkody komunikacyjnej lub szkody na mieniu
 • weryfikacji prawidłowości kalkulacji napraw wykonanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe
 • dochodzenia przed Sądem prawa do odszkodowania w przypadku jego odmowy przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe
 • określenia wartości rynkowych pojazdów i maszyn dla potrzeb Urzędów Celnych i Skarbowych, Funduszy Leasingowych, Banków oraz Urzędów Pracy
 • określenia Rynkowego Ubytku Wartości Rynkowej Pojazdu z tytułu pierwszej szkody o charakterze kolizyjnym
 • ustalenia przyczyn awarii pojazdów
 • ustalenia istnienia wad ukrytych nowo zakupionego pojazdu używanego
 • oceny prawidłowości i jakości wykonanych napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych
 • symulacje i rekonstrukcje wypadków oraz  zdarzeń drogowych w programie V-SIM
 • stwierdzenia braku niefabrycznej ingerencji w pojazd przy odbieraniu zakupionego nowego pojazdu z salonu
 • oceny stanu pojazdu używanego przed jego zakupem

 

Na wszelkie wykonane usługi wystawiamy faktury VAT.